U petak, 10. rujna 2021. godine održavaju su sportske aktivnosti u sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana. Hrvatski olimpijski dan poznat pod skraćenim nazivom HOD, posvećen datumu utemeljenja HOO-a, 10. rujna, danas je opće prihvaćena manifestacija koja promiče važnost bavljenja sportskom aktivnošću.

Datum Satnica Naziv aktivnosti Lokacija
10.09.2021. 8.00 Sportska rekreacija umirovljenika Gradska knjižnica /

dvorište Libar Gradske knjižnice Zadar

10.09.2021. 9.00 Sportska rekreacija umirovljenika Športski centar Višnjik d.o.o.
10.09.2021. 8.00 -10.00 Demonstracija sportskih aktivnosti sportskih udruga Športski centar Višnjik d.o.o.
10.09.2021. 18.00 – 20.00 Demonstracija sportskih aktivnosti udruga – atletika Športski centar Višnjik d.o.o.
10.09.2021. 18.00 Sportska rekreacija – stolni tenis Športski centar Višnjik d.o.o.