Dokumenti

Športska zajednica Grada Zadra

Tijela upravljanja

Izborna Skupština Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2019.-2023.

2. sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2019.-2023.

01. konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2019.-2023. godine

02. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2019.-2023. godine

03. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2019.-2023. godine

04. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2019.-2023. godine

4. Sjednica Nadzornog odbora Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015.-2019. godine

izborna-sjednica-skupstine-sportske-zajednice-grada-zadra-za-2015-2019

1-redovna-sjednica-skupstine-sportske-zajednice-grada-zadra-za-mandatno-razdoblje-2015-2019-godine

2-redovna-sjednica-skupstine-szgz-a-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

3-sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015. – 2019. godine

4. sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015. – 2019. godine

5. sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015.-2019. godine

6. sjednica Skupštine Športske zajednice Grada Zadra za mandatno razdoblje 2015.-2019. godine

01-konstituirajuca-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

02-redovna-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

03-redovna-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

04-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

05-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

06-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

07-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

08-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

09-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

10-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

11-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

12-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

13-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

15-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

16-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

17-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

18-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

19-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

20-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

21-sjednica-izvrsnog-odbora-sportske-zajednice-grada-zadra-u-mandatnom-razdoblju-2015-2019-godine

22. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019

23. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019.

24. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019

25. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019

26. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019.

27. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice Grada Zadra u mandatnom razdoblju 2015.-2019.

Opći akti
Javna nabava

Ostalo

Zakoni i Pravilnici

 Zakon o športu

 Uredba o dopuni zakona o športu

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2010

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2011 

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2012

 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o športu 2015

 
Zakon o sportu – urednički pročišćeni tekst

 Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

 Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za vrhunska ostvarenja

 Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

 Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

 Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 34-11)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 43-09)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

 Zakon o sportskoj inspekciji

 Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

 Zakon o udrugama

 Zakon o volonterstvu

 Zakon o udrugama

treneri_i_strucni_poslovi_u_hrvatskome_sportu

pravilnik_o_registru_sportskih_djelatnosti_nn_112-06

pravilnik_o_registru_prof_sp_klubova_nn_11-07

pravilnik_o_nacinu_osnivanja_zadacama_djelokrugu_i_nacinu_rada_skolskih_sportskih_saveza_nn_136_06

pravilnik_o_nacinu_osnivanja_zadacama_djelokrugu_i_nacinu_rada_sk_sport_dr_nn_13-14

pravilnik_o_nacinu_i_rokovima_podnosenja_akata_povjerenstvu_za_psk_nn_11-07

pravilnik_o_dn_za_sport_franjo_bucar_nn_30-07

financiranje_sporta_u_rh_s_usporednim_prikazom_u_eu

bijela_knjiga_o_sportu

akcijski_plan_pierre_de_coubertin

Opće propozicije natjecanja osnovnih škola Grada Zadra

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave

 

Kategorizacija sportašica

Program javnih potreba u sportu Grada Zadra 

Program javnih potreba u sportu Grada Zadra 2017.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADAR U 2017. GODINI

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 13. rujna 2016. godine raspisuju:

VEZANI DOKUMENTI

poslovnik

upute-za-prijavitelje

kriteriji-za-financiranje-javnih-potreba-u-sportu

normativi-za-prijevoz-smjestaj-organizaciju-i-kotizaciju-sluzbenih-i-pripremnih-natjecanja-klubova-pojedinacnih-sportova

normativi_ekipni-sportovi

javni-poziv-2017-godine

izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

izjava-o-tocnosti-podataka

naslovnica

obazac-proracuna-2017

obrazac-ekipni-sportovi

obrazac-opcih-podataka

obrazac-osoba-s-invaliditetom

obrazac-pojedinacni-sportovi

obrazac-proracuna-za-menifestacije

obrazac-sport-studenata

obrazac-sportska-rekreacija-gradana

obrazac-sportske-priredbe

obrazac-strucno-usavrsavanje

obrazac-skolski-sport

obrazac-zivotopisa

KRITERIJ ZA VREDNOVANJE I ODABIR PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU GRADA ZADRA

POSLOVNIK

PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJA SPORTAŠIMA

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA

Pravilnik o nositelju kvalitete

Program javnih potreba u sportu Grada Zadra 2016.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2016. GODINI

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12. 94/13, 85/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 28. rujna 2015. godine raspisuju:

Vezani dokumenti

1-Tekst natjecaja Poziv za prikupljanje prijedloga za javne potrebe u sportu 2016 godine

2 -Upute_za_prijavitelje

3 -Kriteriji_kriterij za financiranje

Izjava o tocnosti podataka

Naslovnica

Obrazac sportsko-rek. aktivnosti

Obrazac-Programa-za-bodovanje-vrijednosti-sporta-i-nositelja-kvalitete_

Obrazac proracuna za manifestacije

Obrazac proracuna

Obrazac strucno usavrsavanje i znanstvena djelatnost

Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Ogledni obrazac zivotopisa

Opci obrazci