Dopis Pravobraniteljice za djecu RH po predmetu: „ Organizacija prijevoza djece sportaša na sportska natjecanja.“

Molimo aktivno sudjelovanje i doprinos svih sportskih udruga u sprječavanju štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava, sigurnost i interese djece.

Privitak: Organizacija prijevoza djece sportaša na sportska natjecanja