Objavljen je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu.

Sve informacije vezane za natječaj nalaze se na službenim stranicama Zadarske županije – Javni poziv