30. kolovoza 2019. godine održan je još jedan edukacijski seminar vezan za rad informacijskog sustava / e – aplikacije za vrednovanje programa sportskih udruga za Program javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2020. godini. Predavanje, edukacija i demonstracija navedenog sustava održala počela je u 10 sati u press centru ŠC Višnjik, a sudjelovali su predstavnici iz raznih športskih udruga.