Dana 30. kolovoza 2019. godine (petak), održati će se još jedan edukacijski seminar vezan za rad informacijskog sustava / e – aplikacije za vrednovanje programa sportskih udruga za Program javnih potreba u sportu Grada Zadra u 2020. godini. Predavanje, edukacija i demonstracija navedenog sustava održati će se navedenog dana u 10.00 sati u press centru ŠC Višnjik, na adresi Splitska 3, 23000 Zadar.

Ovim putem pozivamo, sve sportske udruge da prisustvuju navedenom edukacijskom seminaru (putem svojih predstavnika), kako bih Vam se omogućilo kvalitetnije ispunjavanje prijave za Program javnih potreba u sportu Grada Zadra, digitalnim putem.