Ovog vikenda održano je 3. kolo Dalmatinske lige u Zadru. Nastupilo je 55 igrača iz 3 grada. Badmintonski klub Iader nastupio je sa 14 igrača i ostvario iznimne rezultate. Osvajači medalja: GS U11 Sofia Lovrić, BS U11 Šimun Radulić, BS U13 Ivan Katavić, GD U13 Natali Lovrić i Loreta Radović, BD U13 Ivan Katavić i Šimun Radulić, GD U15 Aleksandra Dujić i Nela Matešić, BD U15 Ivan Katavić i Vedran Malahov.

info; 057info.hr