Športski centar Višnjik informira svekoliku javnost o sljedećem: nakon završetka svih radova tijekom redovitoga godišnjega remonta i drugih zahvata u objektu Zatvorenoga bazenskoga plivališta, za sve korisnike (građani, sportski klubovi i udruge) bazen će biti otvoren u ponedjeljak, 4. rujna 2023. u šest sati.