U sklopu Europskog tjedna sporta održane su još sportske aktivnosti za učenike u osnovnim školama Šimuna Kožičića Benje i Šime Budinića,

u dvorani ŠRC Ravnice sa učenicima srednje strukovne škole Vice Vlatkovića, na ŠC Višnjik sportske aktivnosti klubova i sportsko rekreativne aktivnosti u

području sportske rekreacije, predavanje u svezi sporta i zdravlja u prostorijama press centra i vježbanje na radnom mjestu sa djelatnicima ŠRC Ravnice.